Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Esbe AB.

Esbe har 200 anställda och tillverkar, utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon för reglering av vätskeburna system i små och större fastigheter och är baserat i Småland, ett landskap som kännetecknas av företagare som vet vad de investerar i och som är noga med vad de får för medlen. Vi tror att K3 därför passar Esbe väl och välkomnar samtliga till Klickportalen.