Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Vectura Consulting, fd. Vägverket Konsult. Avtalet omfattar utbildning i AutoCAD 2008 för 300 medarbetare.