Vad är Klick Datas affärsidé? Vad gör Klick Data? Vad jobbar Klick Data med för någonting? Är ni en molntjänst i The Cloud?


En affärsidé är till synes en enkel fråga i normalfallet att besvara. Det skall den vara!
Korta slogans som ger ett kärnfullt svar. Det enkla är ofta det rätta, men det finns lite variation och fördjupning på temat affärsidé och verksamhetsbeskrivning runt Klick Data som du får beskrivet här.

Klick Datas Affärsidé (kort)

A72-CD3Dfront

Vi på Klick Data definierar vår affärsidé 2011 med det enkla och korta kärnfulla svaret på 12 ord: 

Klick Data säljer molntjänsten Klickportalen K3 som är det ledande utbildningssystemet online


Klick Data och Klickportalen K3 Tagline

Klickportalen K3- passion för kunskap

En tagline skall vara snabb, svepande och säljande. En affärsidé kan vara mer komplicerad. Den skall vara kärnfull i sin utformning och förklara för vem, på vilket sätt och till vem man driver verksamhet. Men tagline skall ha en stuns.
Klick Datas tidigare enkla och tydliga tagline var länge Smarta kurser- smarta kunder. Den passade utmärkt och gestaltade väldigt tydligt det som var bolagets kärnverksamhet mellan 1992- 2005 då vi i huvudsak producerade och sålde e-kurser som vi sålde till slutkunder, främst inom itområdet, dvs. interaktiva datakurser förpackade i tidens format, t.ex. videokurser och cd-romkurser.
Därefter har vi lyft verksamheten och förändrat den utan att tappa våra rötter. Vi gör fortfarande e-kurser inom it-området, men fokuset och det centrala i vår verksamhet ligger i Klickportalen K3 och dess verktyg, funktioner och samverkande moduler som gör K3 till en molntjänst i "The Cloud" inom kompetens och utbildning, (dvs. det som man i Sverige kallar Molnet på svenska och som handlar om att vi idag utför tjänster som tidigare låg lokalt i sin PC, men som idag ligger ute på nätet. )

Klick Datas tagline och även Klickportalen K3s tagline är därför (sedan 2008) mer öppen än den tidigare och lyder "passion för kunskap" och visar vår tydliga mission inom utbildningsområdet.
Klickportalen K3- passion för kunskap
eller engelska:
Klickportal K3- passion for knowledge

Affärsidé och kort verksamhetsbeskrivning för investerare

Klick Data arbetar inom utbildning online genom att erbjuda molntjänster med färdigproducerade e-kurser, tester och enkäter med funktionsverktyg för kundanpassning i den egenutvecklade lärplattformen Klickportalen K3 som stärker individers och företags kompetens.
Affärsområden består av plattformsförsäljning, elearningsproduktioner, certifierings och medarbetarundersökningar och utveckling av funktionalitet inom ramen för K3 som stärker och förenklar företags kompetensutveckling generellt sett och inom itområdet specifikt.

En kommunikativ affärsidé som är kort och kärnfull tenderar att för investerare ibland vara lite för ytlig. Investerare vill gärna ha en mer omfattande beskrivning i 2-3 meningar för att kunna känna sig tillfreds med att förstå bolaget. Dessa beskrivningar kan verka komplicerade och fackmannamässiga för lekmannen, samtidigt som de många gånger är för översvepande och urvattnade likt politiska plakat innan val.

Klick Data har under en längre tid kommunicerat affärsidén och verksamhetsbeskrivningen med följande förklaring:
Klick Datas affärsidé är att ta betalt för mervärdet av digitala utbildningsprodukter som möjliggör för individer att snabbt och enkelt lära sig ny kunskap som stärker individers och organisationers professionella kompetens, bl.a. genom att producera och sälja interaktiva e-kurser.
Kortfattat: Att genom kunskapsverktyget Klickportalen K3 stärka företag och organisationer i dess kontinuerliga strävan efter bättre utbildad personal, ökad lönsamhet samt högre kvalitet.

Denna förklaring skapades i början av 00-talet och var en liten modifiering av den första affärsidén. Den är heller inte helt perfekt år 2011, vilket kan illustreras av hur användningen av Klickportalen K3 utvecklas med tiden vi byggt ny funktionalitet över tiden och hur trenden går för att använda kunkapssystemet och lärplattformen.Användningen av e-kurser minskar succesivt i betydelse kontra andra moduler i K3 för att de ökar och breddar affärsnyttan hos kund. Vilket givetvis i sin tur påverkar kommunikationen av affärsidén och verksamhetsbeskrivningen som omprövas och finjusteras precis som allt annat på Klick Data som utvecklas med sin samtid.

What does Klick Data do? What is the core business of Klick Data ? Is K3 a cloud service ?

a) Aktietorget har i den engelska beskrivningen från 2010 en tillräckligt tydlig verksamhetsbeskrivning i en mening full av relativt svårbegripliga faktatermer.
Klick Data is a company that delivers knowledgebased services over the Internet to companies and organizations through a selfdeveloped LMS-system K3, see www.k3.nu
Over the Internet är 2011 utbytt till cloud service då det ligger i linje med tiden värdeladdning. Sålunda är beskrivningen bättre beskriven som :
Klick Data is a educational company that delivers cloud services through Klickportal K3 LMS-system to companies and organizations.
b) Bloomberg beskriver per maj 2011 Klick Data så här i sin börsapp för iPhone och iPad:
Klick Data is an e-learningcompany. The company develops interactive computer based educational programs. Klick primarily offers courses within the areas of information technology (IT) and business development.
Det är en beskrivning som hade sin peak och korrekta giltighet runt 2006/ 2007, men som fortfarande inte är helt fel, men som framgår av resonemanget inte mitt i prick. Den missar omfattningen av de tjänster som Klickportalen K3 idag har och som utvecklats 2007-2011. (Modulerna Egna Dokument D3, Uppgift U3, Testproduktion Q3, Opinion O3, Certifiering C3 för att nämna några. )


VarumärkenVarumärket Klick Data står också i balans kontra Klickportalen K3  och alla dess moduler .
Om man drar analog jämförelse med Apple som började 2001 med att revolutionera musikindustrin med iPod och sen skapa ettmed mobila datavärldens tjänster i ett eget universum som fungerade väl ihop och samverkar (iTunes, AppStore, iPad, iPhone, Apple Store osv. ) så fungerar Klick Data och Klickportalen K3 på samma sätt inom utbildningen.

Klick Data är här (om vår egen syn på saken fick råda) utbildningens svar på Apple och ligger i framkant för utveckling av verktyg för att på enklaste och smidigaste sätt utbilda sig och medarbetare. Det finns här en rad enskilda produkter, varumärken och tjänster som står sig väl i jämförelse med andra men där samverkansfunktionen gör att helheten är större än de enskilda pusselbitarna. Lika lite som Klick Data bryr sig om SCORM (Windows) som en relativt svag standard ochsom vi betraktar mer som en acceptabel lägstanivå , så klarar vi alldeles utmärkt SCORM som standard, precis som du kan köra Windows i en Mac. Men vi har så mycket mer som är mycket mer attraktivt för konsumenten och HR ansvariga pga av att vi alltid bygger utifrån hur vi själva skulle velat att nån annan byggt åt oss om vi inte hade gjort det från början. Det är här som Passion för kunskap kommer in som en del av vad vi andas och tänker hela tiden. Vi är bara fokuserade på att utveckla vårt koncept till ännu bättre för kunden. Hela tiden. Varje dag. Steg för steg. Och vi har fortfarande massa delar i vårt system som är världsunika. Vilket många av våra kunder som är vana med den standard vi satt inte förstår. Vi vet dock inte hur många svenska HR- och it-chefer som försökt lyfta frågan hos internationella företag där i jämförelse Klickportalen K3 har överlägsen prestanda kontra det som det investerats i från utländska huvudkontor. Vi kommer sakta men säkert framåt för att vi tar tid på oss att göra det rätt. Det ger våra kunder den trygghet som de kräver och förtjänar.


Runt varumärket Klick Data finns flera igenkänningsfaktorer, bl.a. musik. Denna bild i dess olika varianter har Klick Data haft i sin marknadsföring sedan 1994. Tofstjejen var och är starkt förknippat med varumärket Klick Data även om den nedtonats på senare år**.  

Klick Datas vision och missionVisionen lever! Var tredje vecka fyller vi fn. "ett Globen"  räknat i antal starter av e-kurser i
Klickportalen K3. Det är rätt så många som utbildar sig via K3 tycker vi. Fler skall det bli!Klick Datas vision är att bli och förbli det ledande varumärket inom e-learning/ e-utbildning i Sverige.
Klick Datas mission är att utbilda så många som möjligt till så låg kostnad som möjligt.

Klick Data vision lever i högsta grad. På många mätbara sätt. Många kritiker menar att missionen många gånger i olika organisationer är påklistrad och saknar praktisk betydelse och är i en fallande trend hos företag att ha. Vi menar att missionen klingar väldigt väl med vår passion för kunskap. I ett bredare perspektiv om ett bättre samhälle kan man välja vad man vill åstadkomma för förändring.

Väljer man att arbeta hos Klick Data eller väljer Klick Data som leverantör av utbildning delar man aktivt valet att hjälpa andra att nå kunskap snabbare och enklare och höja kunskapsnivån generellt. Vi kan göra detta med modern teknik och är en del, en ledande sådan, i utbildningsrevolutionen som skapats genom nätets tillblivelse. Vi är bara början i denna process.
Missionen begränsas emellertid av affärsnyttan. Vi kan inte skapa allt vi skulle vilja göra utan tvingas ibland ta restriktiva beslut under affärsmässiga avvägningar. Men i valet av att inte göra investeringar och göra investeringar så vägleder missionens riktning och visionens mål oss framåt. Och vi skapar intäkter för att kunna hjälpa fler och fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder. Ibland gör vi saker för att det känns rätt även utan underbyggda Excelkalkyler. Det är missionen som flyttar berg. Vi hade aldrig varit det vi står för idag utan vare sig vår affärsidé, vår vision eller vår mission. Det är i korsningen mellan pedagogik och teknik som något extra skapas med hjälp av dessa tre komponenter och som gör Klick Data till vad det är idag. Det är vi stolta för. Vi har sålt och levererat över 1,2 miljoner licenser av våra interaktiva utbildningar i olika format. Det är en konsekvens av vår målsättning.

kd_a_till_b_110531
Renodlat kan man även förenklat tolka och förklara vår mission, vision och affärsidé i att under hela vår verksamhet fokuserat på att förkorta och förenkla tiden att flytta kunskap från den som kan till den som inte kan. Hur flyttar vi kunskap från A som kan till B kan ännu inte. (se bild) . Varje sekund som det går fortare blir världen lite bättre, människor mer upplysta och företag lönsammare (pilen skall bli kortare) .
Okunskapen är vår fiende. Verktygen är teknik (K3) och pedagogik (Klick Datas välrenommerade rykte och bäst i test för sin "Lysande pedagogik") . I alla länder som utvecklats historiskt och fått det bättre har kunskap ökat och jämlikheter förstärkts. I detta perspektiv är vi som konsekvens därav t.ex. emot religioners historiska hämmande och i egenintresse bevarande av kunskapsmonopol. Kunskap är till för alla.

Våra värderingar

Se vår länk för nyanställda där vi definierar vår uppförandekod och grundläggande värderingar. Den viktigaste delen i budskapet är troligen den om att vi alltid skall göra saker lite bättre nästa gång.

I självbilden av vad vi står för omfattas även en hel del humor, med bl.a. en stark förkärlek för förkortningar gärna i absurdum, sk. FKF, förkortningsfrossa. Detta är dock en yta och oljan i maskineriet och en del av den interna företagskulturen som endast möjliggörs av en mycket seriös kärna och målinriktat kundfokus. Humor är annars en viktig del av när pedagogik fungerar. Rätt använd ger det kunskapsövertag och förkortar inlärning. Utan humor blir utbildning ofta olidlig. Elearningsbranschen har många exempel på överseriösa projekt. Och under Klick Datas många år har det kommit och gått branschkollegor som inte förstått denna viktiga del av paketet. Om det inte är roligt att lära sig nya saker är det tråkigt. Och är det tråkigt tröttnar man. Humor i undervisningen är som kryddan på maten. Den smaksätter anrättningen, men skall inte ta överhanden.

EPE - Elevator Pitch for Employees
Information för nyanställda angående affärsidén : Är du ny (eller gammal) på Klick Data skall du alltid svara på EP (EP=Elevator Pitch/ HF = Hissfråga) eller kunna avge ett Festfrågesvar (FFS) på frågan "Vad jobbar du med?" (VJDM)
Svaret är : "Jag jobbar på Klick Data. Det är vi som har molntjänsten Klickportalen K3 som är det ledande utbildningsystemet online".
Det syftar till att använda ord som kopplar ihop Klick Data med tjänsten Klickportalen K3 och definiera in det i verksamhetsområdet utbildning och använda de två hetaste ordvalen fn. online och molntjänst. Det är inte bara hype och påklistrat. Det är exakt vad Klick Data befinner sig idag.

KD_time_bw_110402

 

Våra värderingar har stått sig över tiden. De är grundläggande för hur vi på Klick Data agerar.

Tjänsteutbud och affärsområden

Vi är en helhetsleverantör av utbildningstjänster för de företag och organisationer som förstått att lägga fokus på utbildning online.

Vår breda pedagogiska erfarenhet av att producerat över 400 e-kursproduktioner har gett oss affärsområdet kundanpassade produktioner.
Som privatperson och småföretagare ser många oss som leverantör av e-kurser eller ekurspaket online som man enkelt dygnet runt kan köpa i vår webbshop. (Tidigare köpte många av denna kundkategori våra interaktiva kurser på cd-rom och dessförinnan som videokurser).
Som utbildningsinstitut , såsom skolor, lärcenter, läroverk, universitet, högskolor, Komvux, Vuxenskolor, grundskolor ser oss som leverantör av kunkapsverktyget Klickportalen K3.

De allra flesta av våra företagskunder ser oss som en leverantör av molntjänsten Klickportalen K3  som är det ledande utbildningssystemet online. Inte bara i Sverige utan tekniskt sett i världen. Våra kunder sträcker sig idag från 22000 anställda till 1 anställd inom alla sektorer.

De flesta av våra kunder tecknar Sitelicensavtal där de genom plattformen Klickportalen k3 får ett brett utbud av innehåll och verktyg för att tillgodose sin organisations behov av utbildning genom webben som plattform och därmed effektivisera sin kompetensprocess, sin utbildningsbudget, sin personalutbildning, och bättre fokusera sin verksamhet på kunskapsuppföljning och kontinuerlig kunskapsförstärkning av sina medarbetare.

Välkommen till Klick Data! Vi kan fortsätta förklara det vi gör med passion för kunskap. Ta kontrakt med oss på telefon 08-667 4980 eller skicka din intresseanmälan här.


Vilka lösningar levererar Klick Data till sina kunder och vilka problem löser ni som leverantör?Om man vänder på frågan vilken affärsidé som Klick Data har och istället väljer perspektivet från kunderna,  så kan man från kundperspektiv frankt ställa sig frågan : Hur hjälper Klick Data oss att konkret att tjäna pengar eller minska våra kostnader ?
Vi har en givetvis tonvis med svar på dessa frågor då vi levererat utbildningslösningar med elearning till över 25000 kunder i över 20 år. Det speciella är att vi kan lösa alla våra kunderns utbildningsbehov oavsett bransch eller behov med vår molntjänst Klickportalen K3 online.

De generella frågeställningarna sammanfattas bl.a. i denna länk som är en Guide för HR-ansvariga i en en tid där all utbildning går online här.


Vilka immatriella värden har Klick Data?

Klick Data har en balansräkning som alla företag och aktiebolag med tillgångar som består av inventarier, varulager, kundfordringar och klassiska tillgångar som bankmedel och värdepapper mm.

Vad Klick Datas immateriella tillgångar som inte syns på balansräkningen består av är erfarenhet av elearningsproduktion, kundförtroende, varumärkes trygghet, time to market vid produktlanseringar mm.. Klickportalen K3 som plattform är en tillgång som idag (2012) befinner sig "utanför balansräkningen" . Kunddatabas, infrastruktur och utvecklingserfarenhet ligger också som en immateriell tillgång utanför den synliga balansräkningen. Det kallas strukturkapital.

Viktigast av allt detta osynliga värde som ligger utanför balansräkningen är kundförtroendet. I våra värderingar är Kunden vår vän och förutsättningar för att vi gör det vi kan. Det är det som gjort att Klick Data stannat kvar och stärkts på elearningsmarknaden under snart två årtionden.
Vi är en part att lita på inom utbildningsbranschen och samverkar med i allt fler större organisationer som ställer högre krav på komplexitet med bibehållen enkelhet. Den trygghet som det är för våra kunder att vända sig till oss skapar förutsättningar för ett långt och ömsesidigt utvecklande samarbete när alltfler organisationer får upp ögonen och omprioriterar sin utbildningsbudget till att vikta den mer till utbildning online.

 Klick Data logotyp special
Efter två decennium i en starkt föränderlig e-learningsvärld finns det en tydlig förståelse hos våra kunder av vikten att välja en leverantör och ett etablerat varymärke som har bred erfarenhet tekniskt, såväl som pedagogiskt och som är anpassad för en fortsatt föränderlig värld inom utbildnngsområdet som allt pekar på går online i allt högre utsträckning. Välkommen som kund till Klick Data !

Klick Data är ett tryggt varumärke som ger våra kunde ren trygghet i elearningsbranchen. Vi har högsta kreditvärdighet och ett grundmurat gptt rykte. Välkommen!

 

Appendix och Fotnot till ovan.  DS