Long & Partners är ett företag i Båstad som är experter på arbetsgivarfrågor. De stödjer arbetsledare, linjechefer, personal- och förhandlingschefer i arbetsgivarrollen och arbetar med löpande stöd och rådgivning i alla förekommande personaljuridiska frågor. Nu har vi på Klick Data gett dem ett ledande verktyg (och stöd) i denna process genom att Long & Partners tecknat ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 som bas för utbildning på webben till alla sina medarbetare.

Vi välkomnar Long & Partners till Klick Datas utbildning på webben online i Klickportalen K3 som även kan köras på Bjärehalvön, Sveriges förmodligen vackraste plats.

Med en Sitelicens får man tillgång till utbildning på webben, som t.ex. Klick Datas e kurser online i t.ex. Excel 2010 . Det fina är att man för en fast kostnad även får tillgång till hela sortimentet på över 240 e-kurser utan att det kostar extra. Det ger personalen stora möjligheter att förkovra sig i sina kunskapsbehov på egen hand utan att man behöver fundera på om det är värt att gå en extra kurs. Det avlastar dessutom HR-avdelningen som i många fall runt om i landet fungerar liknande en rysk kommandoekonomi där det skall först beslutas i ledningen om vilka som skall a. få gå kurser b. vilka kurser som skall genomföras och c. när de skall genomföras. Klick Datas kunder lär sig det de behöver för stunden precis när de kört fast eller behöver repetera på 2-3 minuter genom att logga in i Klickportalen K3 och söka upp ett ämne eller begrepp som medarbetaren vill lära sig mer om och sen är behovet redan löst för stunden. Det är behovet, nyfikenheten och arbetsuppgiften som styr och inte HR eller itavdelningens vidlyftiga satsningar på dyr klassrumsundervisning hel eller halvdagar om några månader. Utbildningen på webben är inte bara framtiden. Utbildning på webben är här och nu idag och 2011 och resten av 10-talet. Kontakta oss för den bästa lösningen av utbildningsbudgeten genom att skaffa K3 med utbildning på webben. Eller fortsätt skicka folk på dyra datakurser.