Klick Datas succésystem Klickportalen K3 växer i antal användare, antal e-kurser och tester, men också i mer funktionalitet som har avgörande betydelse för kompetensutvecklingen ute på företagen.
Nu lanserar Klick Data funktionen Uppgifter i Klickportalen K3. Administratörer kan nu sätta upp tydliga mål och samla flera moment för elever och medarbetare att göra uppgifter efter en lagd kursplan i tid och få bättre uppföljningsmöjligheter, med bl.a. påminnelsemail efter givna intervall.

Ex. Administratören (Admin) , tillika it-ansvarig på företaget ,vill att medarbetarna skall lära sig nya operativsystemet Vista, som nyligen installerats på företagets datorer.
Han/Hon skapar en Uppgift i Klickportalen K3 i backofficemodulen A3. Första momentet är att ta del av KlickDatas e-kurs i Microsoft Vista. Andra momentet är att gå igenom en test av Vista. Testen är i detta exempel en modifierad version av Klick Datas test, men företagsanpassad till företagets behov. (Admin duplicerar Klick Datas test, tar bort irrelvanta frågor och lägger till de för företaget mer relevanta, t.ex. inloggningsprocedurer och specifika företagsrelaterade lagringsplatsfrågor).


Uppgiften skapas, testet som Klick Data har skapat till Vistakursen modifieras

 

med ett par extra frågor som anpassats till företags egna behov och samtliga användare som berörs av Vista uppgraderingen tilldelas Uppgiften. Två påminnelser ges till administratören under den tid, t.ex. 3 veckor som det förväntas ta för samtliga att genomföra utbildningsinsatsen.

Att skapa Uppgiften tar någon minut och modifieringen av testen mellan 10 och 30 minuter beroende på ambitionsnivå. Det går givetvis att låta medarbetarna ta den av Klick data skapade testen eller göra en helt egen test i valfritt ämne utan koppling tikll Klick Datas e-kurser med Examina E3 modulen.
Sen ligger ansvaret hos medarbetarna att följa upp. Investeringen i uppgraderingen och dess förväntade produktivitetshöjning sammankopplas med medarbetarnas förmåga att ta den nya informationen och funktionaliteten till sig.

Kontakta Peter Odengran eller Magnus Jungbeck för en demo av Klickportalen K3 på 08-6674980 . Varmt välkomna.