Coacha kunskapsuppdrag med Uppgift U3

I modulen Uppgift U3  ger tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter för att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Kort sagt: Ett effektivt coachverktyg att styra mot rätt kunskapsmål.

Med Uppgift U3 ges tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Uppgift U3 är synonymt med projekt, aktivitet, uppdrag, läxor, kursplan eller gamla tiders uttryck beting.

Administratörerna av Klickportalen K3 kan be användarna att utföra ett kunskapsrelaterat uppdrag, bestående av flera moment t.ex. att gå en e-kurs, läsa in ett företagsspecifikt dokument uppladdat med Egna Dokument D3, gå en test i Examina E3 producerat av Testproduktion Q3. Flera steg kan läggas in i Uppgifter U3 och admin kan därefter följa upp under tiden uppgiften/ projektet skall utföras med t.ex. automatiska mail-påminnelser för de olika delmomenten. Admin får även möjlighet att se realtidsstatistik över framstegen på individnivå eller i gruppnivå.

Uppgift U3 är ett suveränt verktyg till att garantera att användarna som har tillgång till Klickportalen K3 tar kunskap till sig. Ett personalutvecklingssamtal (PU-samtal) kan således följas upp tydligare än tidigare genom funktionen Uppgift U3. Ingen gång tidigare under Klickportalen K3´s historia har våra befintliga Sitelicenskunder tagit till sig en ny funktion så snabbt och så uppskattat som med Uppgifter U3. Den ökar användningen och ROI drastiskt om den sätts i bruk av administratören.

Sammanfattningsvis: Uppgift U3 är en mycket uppskattat nyhet bland funktionerna 2009 som ger tydlig och enkel coachning mot kunskapsmål och ökad nytta och avkastning av Klickportalen K3.

Kontaka mig för full demo av Klickportalen K3

Hör av er till oss på tel. 08-667 4980 för en personlig demo av K3
via våra säljare som även ger er en offert baserat på era behov. 
Eller fyll i vårt kontaktformulär här så kontaktar vi dig.
Välkommen till elearning med Klickportalen K3!

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.