Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Trelleborg Waterproofing AB. Avtalet är flerårigt. Vi välkomnar ett av Trelleborgföretagen till Klickportalen K3.

Länk till Trelleborgkoncernens hemsida