Trafikverket i Borlänge har investerat i elearning för sina 6500 anställda med utbildning online genom att teckna Sitelicensavtal med Klickportalen K3 via avrop av inköp av utbildning mot IT-ramavtalet som Klick Data har med Addskills, (se Avrop av utbildning för stat och kommun 2012 genom IT ramavtalet ) .

Trafikverket hette tidigare Vägverket och var en av Klick Datas största kunder av utbildning online under slutet av 1990-talet innan teknikutvecklingen med Klick Datas interaktiva ekurser döptes till online-utbildning och övergick till nätbaserad utbildning online. Vi välkomnar våra gamla kunder välkomna tillbaka till Klick Data och de anställda kan logga in på www.trafikverket.klickportalen.se 

K3_Content_utbildning_online_120120

Klickportalen K3 har utvecklats till en ledande plattform för utbildning online sedan Vägverket var kunder i slutet av 1990-talet. När Trafikverket tecknade avtal i januari 2012 så är egenproducerade e-kurser en del av tjänsteutbudet i Klickportalen K3´s breda funktionsutbud och innehåll. Se mer om funktioner och fördelar med en Sitelicens via länkarna i denna artikel.