Klick Data har tecknat nytt Sitelicensavtal avseende interaktiv utbildning med hkälp av Klickportalen K3 med företaget Valutec AB i Skellefteå, som arbetar inom träförädlingsindustrin med bl.a. kanaltorkar, kammartorkar, värmebehandlinganläggningar och högtemperaturtorkar . Vi välkomnar alla 30 nya medarbetare till Klickportalen K3!