Synovate Sweden, som är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag!och ingår i en av världens största undersökningskoncerner med över 6000 anställda över hela jorden, har tecknat avtal med Klick Data med en Sitelicens som ger företaget möjlighet att utnyttja Klickportalen K3. Framför allt de undersökningsverktyg som finns i K3: Testproduktion Q3 , Opinion O3 och Examina E3.

Vi välkomnar Synovate till K3!