Teknikkonsultföretaget Sweco Systems AB har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildningsportalen Klickportalen K3. Avtalet omfattar alla 80 medarbetare i Stockholm som nu får smidig och smart tillgång till utbildning med Klick Datas breda ekursutbud, tester och enkäter i Klickportalen K3.