ESFlogo


Svenska ESF rådet satsar på utbildning de kommande åren från Klick Data genom att nyligen ha tecknat ett nytt Sitelicensavtal för sina 130 medarbetare. 

Myndigheten ESF arbetar inom viktiga områden såsom att de bl.a. finansierar många projekt som jobbar med kompetens-utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 
Klick Data är glada över att kunna stötta ESF på ett kostnadseffektivt sätt i deras arbete. 

Se mer om Svenska ESF rådet på www.esf.se