Sveland Djurförsäkringar, som arbetar med försäkringar av djur har tagit beslut att arbeta mer aktivt med kompetensutveckling för personalen strategiskt och strukturerat och har för ändamålet valt utbildningssystemet Klickportalen K3 online.

Strategin är en lagd utbildningsplan , där man "växer med K3", först initialt med Klick Datas utbud av e-kurser inom datautbildning och affärsutveckling, sen genom alla andra funktioner i K3 LMS med bl.a. dess webbaserade HR - verktyg, t.ex. enkäter och medarbetarundersökningar. På sikt kommer man därefter jobba med eget material med egna egenutvecklade tester för internutbildning av sina försäkringshandläggare.

Vi välkomnar Sveland Djurförsäkringar till sin personalutveckling med Klickportalen K3 och utbildning i molnet.

 

Med ett genomtänkt HR-system för utbildning och en väl planerad strategi för personalutveckling
på webben utvecklar många företag och organisationer sig med Klickportalen K3 online i molnet.