Surahammars bruk testar att utbilda delar av sina medarbetare online i Klickportalen K3 from hösten 2011. Vi välkomnar Surahammars bruk till kundkretsen i Södermanland som har datautbildning med online-kurser och elearning som verktyg för HR.

Utbildning med en online-kurs sparar stora pengar för alla företag. Tidsmässigt för eleven, enkelheten för företaget, smidighet med repetition och inte moinst budgetmässigt med kostnaden för kursavgiften.