Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med SCB Statistiska Centralbyrån. Avtalet är en mindre utvärderingsorder i syfte att stärka utbildninhgsbehovet. En del som intresserar SCB är möjligheten att få fram statistik ur K3 genom enkät och medarbetarverktyget modulen Opinion O3 med dess enkelhet och statistiska styrka.

Kontakta Magnus Jungbeck på Klick Data för mer information på tel 08-667 4980.