Sölvesborgs kommun har tecknat avtal med Klick Data om utbildning på nätet med nätbaserade kurser som undervisningsform avseende plattformen Klickportalen K3 från Klick Data för delar av sin personal inom ramen för ett EUprojekt. Vi välkomnar kommunen till kundkretsen.

K3_film_46a_Kunskapsstream

Klick Datas kompetenssystem Klickportalen K3 innehåller många moduler som samverkar.
Med nätbaserad undervisning online blir det enkelt och kostnadseffektivt att lära sig dataprogram.