Klick Data har tecknat ett utökat Sitelicensavtal med Mattssongruppen i Uddevalla. Av koncernens 300 medarbetare finns 75 i ett dotterbolag i Kina, som nu utbildar sig via Klick Datas olika engelska e-kurser i Microsoft Office. Vi välkomnar dessa nya användare från andra sidan jordklotet in i K3. Welcome to K3 !