Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Road Machinary, ett dotterbolag inom Volvokoncernen. Avtalet omfattar 500 licenser i den engelskproducerade e-kursen om Microsoft Outlook 2003.

 

Road Machinary has signed a deal with Klick Data over Microsoft Outlook 2003 traning in Klickpprtalen K3 durring 2008.