SIA-glass i Slöinge är ny kund till Klick Data. De har valt Klickportalen K3 för en utbildningssatsning för säljpersonalen, som i SIAglass fall är nationellt utspridd. Siaglass nya kunder till Klick Data
Med funktionen i Uppgift U3 säkerställställs primärt att datoreffektiviteten höjs i säljkåren, i främst programmen Excel och PowerPoint i Office 2007.

Vi hoppas allt blir "glassklart" för medarbetarna med våra ekurser, certifieringar och enkäter i Klickportalen K3 och välkomnar Siaglass till den växande kundskaran som väljer att teckna Sitelicensavtal med Klick Data.