Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med transportföretaget Schenker AB. Avtalet omfattar 2800 licenser.