Samhall AB med över 20000 anställda har förnyat sitt Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildning online för koncernens medarbetare. Genom avtalet får Samhalls medarbetare över hela landet oavsett avstånd till kurslokaler tillgång till datautbildning online. Man får dessutom ett brett utbud av tjänster i Klickportalen K3 avseende generell kompetensutbildning online med bl.a. validering av kunskap i tester och medarbetarundersökningar som några exempel (se funktionslista för Klickportalen K3 här). 

Samhall AB har varit kunder ett antal år till Klick Data och får genom det förnyade samarbetet ytterligare fördelar i jämförelse med tidigare i syfte att nå ännu fler medarbetare, bl.a. genom textning av delar av kursinnehållet samt bättre stöd för tunna klienter.

För mer information av avtalet: Kontakta Peter Odengran på Klick Data, Tel. 08-667 4980 
För anställda som vill logga in i Klickportalen K3 : Klicka här för utbildning online hos Samhall  

 

KD_goingdowntrying_100314

Att skära i utbildningsbudgeten handlar inte om att sticka huvudet i sanden. Det handlar snarare om att både få ut så mycket som möjligt av varje investerad krona och ge så många människor i organisationen som möjligt tillgång till så mycket kompetenshöjande utbildning online som möjligt. Med Klickportalen K3 får små företag och stora företag, som Samhall med sina 20000 medarbetare, mest för utbildningsbudgeten.