Rustad för ett bra helår - Halvårsrapport H1 2009/2010

Rustad för ett bra helår - Halvårsrapport H1 2009/2010


E-learningföretaget Klick Datas första 6 månader av verksamhetsåret 2009/2010 för perioden 1 maj - 31 oktober (H1) visar ett redovisat rörelseresultat om 1,2 Mkr (0), motsvarande 0,47 SEK/aktie (0,01).

Omsättningen ökade 67 % till 4,7 Mkr (2,8 Mkr). Finansnettot blev 0,7 Mkr (-2,1 Mkr), vilket sammanlagt resulterade i ett resultat före skatt om 1,7 Mkr (-2,1), motsvarande 0,69 SEK/ per aktie (-0,84).

Se hela rapporten här. (pdf)


Om Klick Data
Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu.