Roslagsvatten AB, ett VA-företag som distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 80 000 personer i 15 500 fastigheter i bl.a. Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta har nyligen tecknat Sitelicensavtal med Klick Data som täcker utbildning online för personalen avseende datautbildning och alla tester, valideringar och undersökn ingsverktyg i Klick Datas lärplattform Klickportalen K3 som sparar utbildningskostnader för alla företag som vill maximera sin utbildningsbudget och samtidigt ge personalen en frihet att vidarutbilda sig online på tider som passar bäst.

Klick Data välkomnar Roslagsvatten som nya kunder och gillar för övrigt alla företag som inte låter utbildningskostnaderna rinna iväg. 

KD_kostnad_1hr_b_120208


Det finns mycket utbildningskostnader att spara på att gå över till Klickportalen K3