Klick Datas verksamhetsår 2007/2008 är till ända per 30/4 2008. Vi gläds åt en mycket positiv användningstillökning av vår utbildningsportal Klickportalen K3 under verksamhetsåret 2007/ 2008. I takt med de kraftigt ökade Sitelicensavtal vi tecknat med våra kunder ökar användningen kraftigt. Stort tack till samtliga inblandade som varit delaktiga i denna framgång. Trevlig valborg och vi ses igen efter verksamhetsnyåret ,

Erik Bolinder , VD, Klick Data AB