Undersök med Testproduktion Q3

I Admin A3 är Testproduktion Q3 det producentverktyg som skapar frågor, prov och tester i Examina E3. Med Testproduktion Q3 kan helt egna tester skapas kopplat till eget kursmaterial eller vilken kunskapskälla som helst. Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina E3.
Klickportalen K3 är ett helt öppet LMS (Learning Management System) eller som det heter på svenska: utbildnings- eller läroplattform. Administratören av Klickportalen K3 , t.ex. lärare, rektorer, HR-ansvariga, ITchefer, VD etc. som har adminrättigheter i K3 har tillgång till avdelningen Admin A3. I detta styrsystem finns Testproduktion Q3 som en av de ledande funktionerna.

All tidigare samlad databas av viktig kunskapsinformation som redan finns producerat internt eller externt inom företaget, organisationen eller skolan och som målgruppen anställda/ elever skall kunna eller behöver lära sig kan samlas till Klickportalen K3 via enkel uppladdning eller länkkoppling till externa öppna sidor som t.ex.

Wikipedia. Det sker via modulen Egna Dokument D3. För att certifiera att kunskapen finns på plats hos varje individ kopplas det man skall/bör kunna ihop med ett test som produceras med produktionsverktyget Testproduktion Q3 . Alla svar som sedan ges av användarna löpande i testerna i Examina E3 samlas upp för analys av administratören i Admin A3.

I Testproduktion Q3 kan administratören a) skapa ett helt nytt test eller kunskapsprov i vilket ämne som helst. Denna test kan kopplas till ett dokument, t.ex. pdf eller Worddokument. Eller en interaktiv e-kurs producerad av vem som helst i t.ex. Flash. Kort sagt: Vad som helst som är digitaliserat och uppladdningsbart. (Man kan givetvis även hänvisa till en bok i den analoga världen, t.ex. ett avsnitt i en bok som testen täcker).

Med Testproduktion Q3 kan man vidare b) bygga vidare och utveckla Klick Datas e-kurstester som är kopplade till Klick Datas e-kurser. Man kan således ta upp en test som redan producerats av någon annan och anpassa den efter tycke, smak och behov. Allt beroende på ambitionsnivå.

Klickportalen K3 kommer redan från början utstakad med mängder av färdigproducerade tester som man kan ta i Examina E3 som de är från början eller modifiera dem efter behov i Testproduktion Q3.

Klickportalen K3 är enkelt. Genom att det är enkelt att använda har det låg tröskel till att bli använt. Genom denna låga tröskel är produktionskostnaden låg att skapa material. Med korta produktionstider och effektiv hantering kan alla organisationer få blixtsnabb återkoppling av sina medarbetares åsikter, kunskaper och även använda Klickportalen K3 gentemot sina kunder för undersökningar med enkätverktyget Opinion O3 .

Mer detaljer och inspiration om Testproduktion Q3

Det kan för att väcka fantasin över de obegränsade möjligheterna kopplas till : en introduktionsdokument för nyanställda, en målanalys av företagets budgetmål, organisationens värderingar, alkoholpolicy, steg för steg anvisningar i hur man sköter en maskin osv. för att ta några exempel.

Många kopplar tester till YouTubelänkar. Sök på Google i "Skelettet grunder". Välj den bästa länken som redan är producerad av någon källa du litar på och skapa 20 frågor kopplat till länken under 15 minuter och vips har du ett prov klart till din skolklass till morgondagens lektion som du sedan kan använda till nästa termins elevkull. Eller ge eleverna mandat att skapa sina egna diagnostiska prov med Testproduktion Q3 genom att ge dem adminrättigheter i Klickportalen K3. Fantasin styr.

GE Money Bank , Bokia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.

Kontaka mig för full demo av Klickportalen K3

Hör av er till oss på tel. 08-667 4980 för en personlig demo av K3
via våra säljare som även ger er en offert baserat på era behov. 
Eller fyll i vårt kontaktformulär här så kontaktar vi dig.
Välkommen till elearning med Klickportalen K3!

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.