Problem och frågeställningar som Klick Data löser med Klickportalen K3

 

KD_Tofsulrika_neutral_shining_005_940401

- Klick Data erbjuder utbildningstjänster online i K3 som
alla i organisationen kommer ha glädje och nytta av.


Klick Data erbjuder molntjänsten Klickportalen K3 som är den ledande utbildningplattformen online på webben i Sverige.
Hur hjälper vi företag att lösa problem och vilka lösningar får man om man väljer Klickportalen K3 som en tjänst med t.ex. ett Sitelicensavtal med Klick Data?
Vi reder här ut några av de problemställningar och inverkan som ett företag och organisation kan angripa med Klickportalen K3.
Vi skulle kunna kalla det :

En guide för HR-ansvariga som vill effektivisera sin utbildningsbudget i en tidsepok där allt går online

Frågor från oss på Klick Data som er utbildningsleverantör och framtida samarbetsparter :

Hur kan vi hjälpa er med era utbildningsbehov ?
Hur kan vi medverka till att sänka era utbildningskostnader ?
Hur kan vi effektivisera er inlärningsprocess ?
Hur kan vi stärka era medarbetare i deras fortutbildning ?
Hur vill ni anpassa er verksamhet för framtiden i en global kunskapsvärld som i accelererande takt går online?
Hur kan vi certifiera era anställda och hjälpa er med en utbildningsinsats till lägsta möjliga kostnad?
Hur sätter vi gemensamt upp en struktur för att ni bättre skall få översikt av den kompetens ni redan besitter i organisationen så den gör mest nytta?

Vem hjälper er att katalysera den nyfikenhet och får kunskap ut på rätt plats när den behövs mest?
Hur vet ni vilka kompetenser som saknas och vilka som redan finns i er organisation?
Har ni effektiva verktyg för att stärka er konkurrenskraft i en värld som alltmer blir onlinebaserad?
Hur kommunicerar ledningen regelbundet ut era mål och visioner och hur får ni kvitto på att budskapet är mottaget och förstått?
Hur löser ni medarbetarnas krav på repetition när de gått en utbildning eller kurs som ni anordnat på ett traditionellt sett?
Är det ett problem att IT-investeringarna inte gett den produktivitets effekt som ni önskat eller kalkylerat med?
Vilket tror du ger mest vinst, snabbare datorer eller snabbare användare?

Hur mycket resurser avsätter ni för utbildning per varje anställd?
Får ni krav från anställda som önskar utbilding/ itutbildning
Har ni en rättvis fördelning av utbildningsbudgeten eller låter ni era anställda gå kurs efter deras egna önskemål?
Brukar ni se konferenser som ett sätt att komma bort från det dagliga arbetet eller ett sätt att stärka er kompetens ?
Är det ett problem för er att kostnaderna för it-support är så höga?
Kan alla anställda alla program som ni använder?
Hur mycket bedömer ni att korridorsutbildningen kostar er per år?

Har ni en god överblick och kontroll på it- supportkostnaderna eller är det för många som kan för lite?

Ställer ni krav på medarbetare att de skall avlägga ett test på att de lärt sig något om de fått gå eller delta på en extern utbildning ?
Kan era medarbetare enkelt få/söka hjälp när de fastnar i en supportsituation?
Kan era medarbetare enkelt få support utan att störa andra?
Har personalen någon form av personalförmån vad det gäller utbildning så att de kan fortutbilda sig på egen hand inom de områden de verkar?
Om era anställda fastnar i ett dataprogram pga av okunskap- går de till kollegorna och frågar om hjälp då? Vad kostar dessa avbrott er per år i uteblivna arbetsinsatser?
Utnyttjar ni kollektivavtalens avtalsmässiga delar avseende rätten som medarbetare ha till utbildning på ett optimalt sätt?
Hur löser ni logistikproblemen att ge alla som behöver utbildning möjlighet att gå kurser om de inte har tid, möjlighet eller plats på en viss tid och ett visst klockslag när kurstillfället med en traditionell utbildningsinsats går av stapeln ?
Vad skulle ni spara i er organisation årligen om ni skickade kurser till medarbetarna istället för att skicka medarbetarna till kurserna?
Vad kostar era medarbetarundersökningar och kundenkäter per år?
Vilka uppföljningsverktyg har ert befintliga HR-system avseende kunskapsuppföljning?
Hur gör ni för att nyanställda skall komma in i er företagskultur och få den grundutbildning och introduktionsutbildning som gör att de snabbt blir en del av er kultur?
Hur kan vi hjälpa er finansiera en utbildningsinsats via bidrag från t.ex. EES projekt ?
Hur har Klick Datas andra kunder lösts sina problem inom området och hur kan vi hjälpa er att ta del av dessa kostnadseffektiva lösningar ?

Hur har ni (på ert företag) med utbildningssatsningar på IT?
Kan alla hantera datorer på ett tillfredställande sätt på ert företag?
Har ni funderat på Datakörkort som en miniminivå av acceptabel itkunskap?
Har ni funderat på att gå över till Office 2010 och Windows 7 och hur löser ni den kunskapsproblematik som uppstår för att nå den produktivitetsvinst som ni eftersträvar med uppgraderingen?

Hur gör ni med era löpande årliga genomgångar av kunskap avseende säkerhetsrutiner, conduct of behavior och annan viktig kunskap som anställda förväntas kunna?
Hur tillvaratar ni kunskap så att den blir en del av ert strukturkapital och effektiviserar processen det tar att lära in nya medarbetare i rutiner när de byter tjänster?
Hur certifierar ni att alla kan det som de förväntas kunna på sina respektive arbetsplatser?
Hur säkerställer ni att anställda fortlöpande tar del av nya lagar, nödvändiga kunskaper och förordningar för att kunna sköta sina jobb ?

Låt oss gå igenom dessa frågeställningar och specificera era behov idag för att visa hur vi kan hjälpa er i dessa frågeställningar genom att leverera en lösning med Klickportalen K3. Vi kan mer eller mindre garantera att ni kommer effektivisera er utbildningsbudget på ert företag om vi får presentera hur vi hjälper andra företag och organisationer med deras utbildningsproblem.

Kontakta oss på Klick Data idag via tel. 08-667 4980 eller klicka på länken för att boka en demo och ett möte så berättar vi mer. Välkommen!

Våra kunder växer med systemet Klickportalen K3. Många har ett initialt behov av it-utbildning som tillfredsställs med e-kurser. Sedan upptäcker de att Klickportalen K3 är ett komplett webbsystem som ökar lönsamheten som ett styrverktyg för ledningen. Det finns ingen väg tillbaka när man väl har testat Klickportalen K3.