Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med bemanningsföretaget Poolia IT Teknik AB.
En testgrupp inom företaget och dess konsulter har efter en prövoperiod kommit fram till att man vill uppgradera Sitelicensavtalet med Klickportalen K3 och dess funktionalitet till en större grupp av konsulter inom företaget. Vi välkomnar Poolias nya K3-medlemmar till Klickportalen K3.