Allt fler av Klick Datas kunder ser Klickportalen K3 primärt som ett valideringsverktyg för att kompetenssäkra kunskap inom sin egen sfär av egenproducerade internutbildningar och sekundärt som en plattform för Klick Datas producerade e-kurser. Ett av dessa företag är Polymercentrum i Växjö som arbetar fokuserat med utbildning inom plastsektorn och som nu inleder ett samarbete med Klick Data genom att teckna en Sitelicens. Polymercentrum satsar på att bygga upp en kunskapsbas med skräddarsydda tester och frågor genom Klickportalen K3 och modulerna Testproduktion Q3 och Examina E3.

Genom att kombinera egenproducerat material i modulen Egna Dokument D3 som Polymercentrum tar fram med bl.a. Flash, PowerPoint, Slideshare, PDF mm. kopplas dessa skräddarsydda utbildningar ihop med skräddarsydda tester i K3 och skickas ut till eleverna epostledes genom modulen Uppdrag U3. Med egenproduktionen av utbildningar hos Polymercentrum och K3s testmoduler i samverkan får man ett perfekt instrument för att enkelt bygga upp en kunskapsplattform i molnet (eng. The Cloud) .

Vi välkomnar Polymercentrum varmt som kunder till K3!

På länken http://www.klickportalen.se/allaE3Aiportalen.lasso finner du en lista av de över 400 olika tester färdiga i Klickportalen K3 för våra Sitelicenskunder att botanisera i. Tillsammans med våra e-kurstester finns sammanlagt 620 olika tester med över 15000 frågor som övervägande delen är flervalsfrågor. Testerna som redan finns klara är modifierbara utöver att man kan lägga upp helt egna skräddarsydda tester på sin domän som Sitelicenskund, vilket skapar oändliga möjligheter för kompetensinventering och validering av kunskap genom skräddarsydda tester. Allt fler företag satsar på årliga inventeringar av viktiga och affärskritiska processer genom att personalen genomgår webbaserade tester som Klickportalen K3 levererar på ett smidigt och enkelt sätt. Kontakta oss för en demo av hur ni kan stärka er kvalitet och kompetens med Klickportalen K3 som bas för tester, enkäter och undersökningar.