Pensionsgaranti som arbetar med pensionslösningar har tecknat Sitelicensavtal med Klick Data för personalen med Klickportalen K3 online. Personalutbildning blir allt mer viktigt för allt fler företag och organisationer och Klick Data är en leverantör som leverererar elearning och utbildningar online för itprogram och affärsutveckling, ofta kallad softskills, till företag som satsar på personalutveckling med kurser och kompetensutveckling för personalen. Vi välkomnar Pensionsgartanti varmt som nya kunder som nu kan utbilda personalen med hjälp av interaktiv utbildning online!

Med Klick Datas onlineutbildningar pressar du utbildningsbudgeten och ger utbildning till personalen som både är uppskattad, effektiv och smart. Kontakta oss för mer information om Klickportalen k3 och en Sitelicenslösning till er också.