Klick Data har efter en testpilot under våren tecknat ett flerårigt Sitelicensavtal med Parker Hannifin AB, som är den svenska delen av en koncern som är världsledande inom rörelse- och styrsystemsteknik.

Parker har 8 verksamhetsgrupper, som spänner över samtliga fält inom rörelseteknik - elektromekanisk, hydraulisk och pneumatisk med heltäckande kunskaper inom flödeskontroll, filtrering, försegling och skydd, klimatkontroll, processkontroll och aerodynamik.

I Sverige är man fn. 1100 anställda som nu samtliga får tillgång till Klickportalen K3 och dess utbud av innehåll och kunskapsverktyg i den ledande svenska lärplattform online för utbildning med elearning på nätet.

Initialt har investeringen till syfte att understödja och förenkla utrullningen av uppgraderingen av Microsoft Office 2010 och Windows 7 i koncernen. Sekundärt i ett andra steg under flera år kommer Parker att effektivisera sin interna personalutveckling genom Klickportalen K3s verktyg för uppladdning av eget kursmaterial som kopplas till kompetensinventering, enkäter och testcertifiering.

Klick Data välkomnar Parker Hannifin till kundkretsen av företag och organisationer som effektiviserar och förenklar utbildningen för anställda och personal internt för 10-talets krav på smarta molntjänster.

KD_K3utveckling2005_2010_110922

Klick Datas kunder blir fler och fler och användningen av elearning som molntjänst med K3 som bas i Sverige och internationellt ökar.