Otis AB, ett världsledande företag med 61000 anställda i hela världen och världens största tillverkare av hissar, rulltrappor och rullband, väljer elearning via den webbaserade utbildningsportalen Klickportalen K3 för sin svenska division med samtliga 400 anställda.

Allt fler organisationer ser digitalt lärande som en viktig del av sin strategi för personalens fortutbildning och Klick Datas lösning för elearning är utbildningsportalen Klickportalen K3 som ger alla företag ett brett kunskapsinnehåll kombinerat med ett kraftfullt batteri av verktyg och moduler för att utveckla sin kompetensstrategi.

AC11-W3_3Dfront

Klick Datas utbud av ekurser i utbildningsportalen Klickportalen K3 fylls kontinuerligt på med nya ekurstitlar. Otis AB, specialist på rulltrappor kan t.ex lära sig mer om AutoCad 2012 eller något av de andra 240 onlinekurser, och även använda K3 på en rad områden för sin kompetensutveckling genom de moduler som elearningsystemet K3 innehåller.