Allmänt om Klick Data AB (publ)

Klick Data AB är idag ett av de ledande svenska utbildningsföretagen inom interaktiva utbildningsprodukter (e-learning) med ett brett utbud av svenska e-kurser på inom it och affärsutveckling.

Klick Datas affärsidé är att ta betalt för mervärdet av digitala utbildningsprodukter som möjliggör för individer att snabbt och enkelt lära sig ny kunskap som stärker individers och organisationers professionella kompetens genom molntjänster inom utbildning och genom att producera och sälja interaktiva e-kurser online.
Kortfattat: Att genom kunskapsverktyget Klickportalen K3 stärka företag och organisationer i dess kontinuerliga strävan efter bättre utbildad personal, ökad lönsamhet samt högre kvalitet.

Klick Datas vision är att bli och förbli det ledande varumärket inom e-learning/ e-utbildning i Sverige.

Klick Datas mission är att utbilda så många som möjligt till så låg kostnad som möjligt.

K3_kunskapimolnet_Lernia-4delar

Organisation

Klick Data har en egen produktionsstudio där inhyrda pedagoger och dataspecialister kommer och spelar in sina respektive kurser.

Marknadsföringen sker i huvudsak genom webben och även annonsering. Den största kanalen idag när vi är så väletablerade är avgjort mun mot mun metoden. Fråga någon av våra Sitelicenskunder vad de anser om Klickportalen K3. Vi finns kvar på marknaden och växer av en anledning. Vårt koncept med utbildningsplattformen Klickportalen K3 fungerar i molnet!.

Våra kunskapsmäklare och utbildningskonsulenter tar reda på utbildningsbehovet hos våra kunder och hjälper dem i valet av lösning.

Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på tel. 08-667 4980 eller länken härLite mer länkar om interaktiv utbildning med Klick Data

Se vår 2 minuters demofilm om Klickportalen K3
Skapa demokonto i Klickportalen K3 och logga in som användare (ej Admin A3- hör av dig till oss så öppnar vi en full demo)
Fördelarna med en Sitelicens för företag

Välkommen till utbildning och kompetensutveckling med Klickportalen K3- passion för kunskap.