Kund & Medarbetarundersökningar med Opinion O3

Med alla kraftfulla funktioner i Admin A3 ger Klickportalen K3 mer valuta för utbildningsbudgeten.Medarbetar- och kundundersökningsverktyget Opinion O3 är ett av de senaste tillskotten i Klickportalen K3s tunga arsenal av funktionalitet för företag som vill effektivisera sin verksamhet. Med Opinion O3 skapar du interna medarbetarundersökningar och externa kundenkäter.

Dessa system finns idag "ute på stan" till betydligt högre kostnader än vad hela Klickportalen K3 kostar med alla dess funktionalitet. Vi har byggt upp Opinion O3 runt samma enkla filosofi som alla andra moduler i K3: Som ett effektivt stöd för att öka kompetensen internt för företag, men också till kunders uppfattning om företaget.

Med anonym inlämning eller svar kopplat till en specifik användare kan man snabbt fånga upp intressen och inte minst analysera dem med avancerade filter inne i Admin A3s statistikverktyg.

Kort sagt: Sätt fingret i luften, lägg örat på rälsen och samla blixtsnabbt upp synpunkter och inställningar från målgruppen anställda, kunder och potentiella nya medarbetare och marknaden i övrigt och analysera dessa åsikter löpande i Admin A3 med sofistikerade filtreringsfunktioner till mycket låga kostnader. Ett mer effektivt beslutsunderlag får ni inte innan ni tar beslut annat än med Klickportalen K3s enkätverktyg Opinion O3.

Klickportalen K3 är verktyget som ni behöver för att hantera kompetensfrågor och effektivisera er verksamhet i en turbulent marknad. K3 är elearning som fungerar. Med enkätverktyget Opinion O3 är det lätt att få kunskap för att verksamhetsstyra organisationen mot rätt mål. Väljer ni Klickportalen K3 så har ni rätt verktyg för att nå lönsamhet.

Kontaka mig för full demo av Klickportalen K3

Hör av er till oss på tel. 08-667 4980 för en personlig demo av K3
via våra säljare som även ger er en offert baserat på era behov. 
Eller fyll i vårt kontaktformulär här så kontaktar vi dig.
Välkommen till elearning med Klickportalen K3!

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.