Nu lanserar Klick Data Klustertester i K3!

Nu kan Admin i Klickportalen K3 skapa klustertester, som är t.ex. sluttester med urval från flera olika tester, t.ex. vid ett examensprov. Klustertester hämtar några eller alla frågor från underliggande tester.

Alltfler administratörer upptäcker möjligheten att skapa egna tester i Klickportalen K3 under Admin A3/ Testproduktion Q3 som genererar skräddarsydda tester för användarna under Mina Tester ute i K3. Nu har Klick Data utvecklat detta ännu ett viktigt steg då administratörerna även kan skapa tester som hämtar delfrågor från flera olika tester.

Med valet klustertest kan administratör/lärare skapa möjlighet att samla frågor från flera olika test till ett nytt sammanfattande test. Det kan vara hela eller delar av frågorna i underliggande tester som samlas upp i ett klustertest.

Exempel: Test A, B och C kan totalt ha 100 frågor var för sig : Totalt 300 frågor . Skapa en klustertest som hämtar 10st frågor från Test A, 20st frågor från Test B och 15st frågor från Test C ger ett nytt klustertest/sluttest med totalt 45st frågor. 45 frågor slumpas varje gång användaren tar klustertestet (precis som körkortsprovet).

Lärare kan därigenom bygga upp en databas med frågor inom sitt ämne och låta elever lära sig genom att gå klustertester eller ta hela tester- allt efter behov.

Man kan således även delegera testskapandet till elever som kan bygga upp kunskaper i ett ämne genom att själv skapa frågor och sedan låta alla elever ta ett klustertest som bygger på samtliga elevers skapade deltester. Kunskapsbyggandet blir en lek och ett spel.

Vill en arbetsgivare kolla av Microsoft Officekunskaperna generellt så kan denna skapa en klustertest av t.ex 20-30 frågor och hämta frågorna ur Klick Datas samtliga tester inom Office 2007. Exemplena kan mångfaldigas och möjligheterna till kombinationer är oändliga, även i kombination med funktionen Uppgift U3.