Nordöstra Kursnämnden av Sveriges Tandläkarförbund har tecknat nytt Sitelicensavtal avseende det breda utbud av itutbildningar och kompetensförstärkning som ges i Klick Datas webbaserade LMS och plattform för lärande Klickportalen K3.

Vi välkomnar Nordöstra Kursnämnden som nya kunder till Klickportalen K3.


 

Med en Sitelicens med Klickportalen K3 utökar varje kund sin effektivitet över tiden och får mer ut av sin utbildningsbudget. Värdet med investeringen ökar med tiden då K3 mer blir ett styrsystem för ledningen snarare än primärt ett utbildningsverktyg för Officekunskaper.