NccNcc

Klick Data har nytecknat ett nytt förlängt Sitelicensavtal med börsnoterade byggkoncernen NCC som har närmare 13000 anställda. Samarbetet inom e-learningområdet som inleddes 2004 förlängs nu till 2012.

NCC tecknade avtal med Klick Data innan Klickportalen K3 ens fanns. Idag, med den utveckling Klickportalen K3 har genomgått, är K3 en integrerad del av NCC´s kompetenssatsning där Klick Datas e-kurser, tester och medarbetarundersökningar är en viktig del av en genomtänkt och webbaserad e-learninglösning för NCC´s personal.

Läs mer om NCC här