Allt fler utbildningsinstitut ser Klickportalen K3 som ett effektivt och smart verktyg för att förbättra undervisningen i en tid där it blir en mer och mer integrerad del av kunskapsgenereringen, både som verktyg, pedagogiskt redskap och kunskapskälla. Med Klickportalen K3 får utbildningssektorn ett system för kunskapsöverföring med ett brett innehåll, moduler för kunskapsuppföljning och en rad verifieringsmetoder så att de kan säkra kunskapsöverföring till elever.

En av de många skolor, lärcenter, gymnasium och universitet som valt K3 är gymnasieskolan Midgårdsskolan i Umeå som from 2012 kommer använda plattformen Klickportalen K3 under en flerårsperiod för att förbättra undervisningen till elever. 

De har genom att teckna Sitelicensavtal med Klick Data fått tillgång till systemet som ger lärare och elever tillgång till K3 avseende utbildning (,dvs. kurser online) och därigenom skapat en förutsättning för att stärka upp den traditionella undervisningen med den moderna tekniken som följt i spåren av it-revolutionen och som nu sakta men säkert reformerar hela utbildningssektorn från grunden precis som media, tryck och TV förändrats med internet.

Genom Klick Datas utbildningsportal Klickportalen K3 får elever tillgång till ekurser online likväl som lärare som får verktyg för att skapa tester med modulen Testproduktion Q3 och låta elever ta diagnostiska prov med testmodulen Examina E3 inom alla olika kunskapsområden som undervisning sker i. Även steg för steg undervisning skapas med modulen Egna Dokument D3 och lärare kan ge kunskapsuppdrag och läxor med uppgiftsverktyget Uppgift U3Utvärdering av kurser, elevernas åsikter i undervisningen, elevers utvärdering av kvalitet av skolans kunskapsförmedling kan även ske med undersökningsverktyget Opinion O3.

Allt detta utöver de mer traditionella datakunskaper som Klick Data levererar med sitt breda utbud av ekurser inom dataområdet där skolans elever och inte minst lärare har tillgång till 240 olika kurstitlar av datakurser online inom itområdet med Klick Datas egenproducerade onlinekurser i Microsoft Office, Adobeprogram mm. Samt olika typer av mjuka kurser online såsom ekonomi, ledarskap, affärskunskaper, och andra färdigheter som näringslivet efterfrågar och som elever kan tillgodogöra sig inom ramen för avtalet och som körs med lärare på skärmen genom kursspelaren W3.

KD_oldschool_klassfoto_120127

Skolan förändras med itrevolutionen. Men det går långsammare i utbildningssektorn än i många andra industrier. De vakna skolorna som är med sin tid 2012 ser till att skaffa Klickportalen K3 (som innehåller mycket mer än bara kurser online) till lärare och elever.