Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Maxel Belysning AB. Vi välkomnar bolaget och dess anställda till Klickportalen K3!