Leveransinformation för Klick Datas e-kurser

Endast i Klickportalen K3

Vi har inte producerat nya cd-romtitlar sedan 2006 och planerar inte att göra det igen då våra kunder till 96,4% idag (avser 2009) föredrar Klickportalen K3 med alla dess onlinefördelar, sökindexerade underpunkter mm., men vissa av titlarna är så inriktade på större företag som köper fler licenser och där efterfrågan uteslutande är på Klickportalen K3. Daim smakar bra i två-pack eller i påse. Detsamma gäller Klick Data. Vi ser det som övergång från vänstertrafik till högertrafik. En naturlig del av utvecklingen.

Samtliga titlar finns bara i K3-versioner:
Microsoft Access 2003 Basic
Microsoft Access 2003 Advanced
Fördjupning i AutoCAD 2008
Grunderna i AutoCAD LT 2008
Fördjupning i AutoCAD LT 2008
Jobba med Adobe Creative Suite 3-Tryck & Design
Jobba med Adobe Creative Suite 3- Webb
How to work with your digital camera
Microsoft Excel 2003 Basic
Microsoft Excel 2003 Advanced
Grundkurs i Koncernredovisning del 2
Lär dig Microsoft Windows Vista Business
Nyheterna i Office 2007
Learn Microsoft Outlook 2003
Microsoft Outlook 2007 - e-kursen (Exchange)
Learn Microsoft PowerPoint 2003
Adobe Photoshop CS2 Basic
Adobe Photoshop CS4- Grunder
Lär dig Microsoft Project 2007 del 1
Lär dig Microsoft Project 2007 del 2
Skype - eliminating your phone bills
Skype - eliminera dina telefonkostnader
Introduktion till StarOffice 8- Del 1. Writer & Impress
Introduktion till StarOffice 8 - Del 2- Calc & Base
Microsoft Word 2003 Basic
Microsoft Word 2003 Advanced
Windows XP i nätverk - ur användarperspektivet
Grunderna i AutoCAD 2008
Adobe Acrobat 9 Pro - e-kursen
Adobe Dreamweaver CS4 - Grund
Adobe Dreamweaver CS4 - Fortsättning
Adobe Illustrator CS4- Grunder
Adobe Illustrator CS4 - Fortsättning
Adobe InDesign CS4- Grunder
Adobe InDesign CS4- Fortsättning
Adobe Photoshop CS4- Fortsättning
Learn Microsoft Outlook 2007
Grundläggande IT-kunskap - Lär känna din dator
Microsoft Word 2007 - Grunder
Microsoft Excel 2007 - Grunder
Microsoft Excel 2007 - Fortsättning
Microsoft Word 2007 - Fortsättning
Microsoft PowerPoint 2007 - Grunder
Microsoft Access 2007 - Grunder
Microsoft Access 2007 - Fortsättning
Microsoft Outlook 2007 - e-kursen
Microsoft PowerPoint 2007 - Fortsättning
Microsoft Publisher 2007 - e-kursen
Lär dig Visma Admin 500
Lär dig Visma Lön 300
Learn Microsoft Excel 2007 - Basics
Learn Microsoft PowerPoint 2007
Learn Microsoft Word 2007 - Basics

Cd-rom kurser samt Utgångna titlar.

Vi hade tidigare en service till trogna våra kunder under en begränsad tid möjlighet att erbjuda att beställa äldre titlar på cd-rom. (Gäller inga nya som producerats sedan 2006) . Denna service lades ner i februari 2010 .
Våra äldre cd-rom titlar har vi ej längre kvar i lager i en tryckt version med omslag, instick och inplastning.  Vi tar ej heller support för cd-rom kurserna på nyare operativsystem (Vista + Windows 7 t.ex.) . Men som en exklusiv service i undantag till våra Sitelicenskunder finns möjlighet att ordna cd-rom versioner under speciella villkor. 

Kurser markerade med finns för direkt leverans i Klickportalen K3..

Basics in Microsoft Access 97
Advanced Microsoft Access 97
Dokumentera med Adobe Acrobat 5.0 för Mac
Lär dig Adobe Imageready 3.0- bildbehandling för webben
Basics in Microsoft Excel 97
Advanced Microsoft Excel 97
Grunderna i Javascript
Avancerade Javascript och DHTML- bygg din egen e-shop.
Gör multimedia med Macromedia Authorware Attain 5 del 1
Gör multimedia med Macromedia Authorware Attain 5 del 2
Introduktion till .net
Nyheterna i Microsoft Office XP
Oracle9i SQL databas
Get organized with Microsoft Outlook 98
Present it with Microsoft Powerpoint for Office 2000
Present it with Microsoft PowerPoint 97
Lär dig Adobe Photoshop 7.0 del 1 för Mac
Lär dig Adobe Photoshop 7.0 del 2 för Mac
Trycksaksproduktion- processen steg för steg för MAC
Basics in Microsoft Word for Office 2000
Basics in Microsoft Word 97
Advanced Microsoft Word 97
Webbproduktion- processen steg för steg för Mac