Lernia Bemanning AB som ingår i Lerniakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag har tecknat avtal med Klick Data som förenklar för 180 anställda medarbetare och 3000 konsulter genom lärplattformen Klickportalen K3. 

Möjligheten attt studera online med distansutbildning från Klick Data i HR verktyget K3 innebär en rad fördelar för Lernia. Genom att förbättra datakunskaper, minska supportkostnaderna och fördjupa sig med kunskapsvalidering och tester samt medarbetarundersökningar som Lernia själva genom K3 kan ta fram ges utvecklade möjligheter för att kvalitetssäkra organisationens mål generellt och individanpassa sina medarbetares kompetensutveckling specifikt. Lernia ser fördelar inom en rad områden för internt bruk under en avtalsperiod som sträcker sig flera år.

Klick Data välkomnar Lernia Bemanning till kundkretsen och lovar att leverera ännu mer kunskap i molnet via Klickportalen K3s moduler i form av mer innehåll och mer funktioner.

K3_kunskapimolnet_Lernia-4delar

Det finns mer än distansutbildning i form av ekurser från Klick Data i lärplattformen Klickportalen K3 som många kunder likt Lernia Bemanning attraheras av när dem väljer Klick Datas utbildninglösning i molnet.