Nu kan Klick Data AB (publ) erbjuda Er som har möjlighet att införskaffa och lokalt installera utbildningar enligt Kammarkollegiets IT-ramavtal (fd. Verva).
Vi har dedikerad personal som uteslutande hanterar ärenden gällande Kammarkollegiet och ramavtalet till stat och kommun, landsting och verk. 
Du som kund får även en personlig kontakt som handhar avtal, offerter och förser dig med önskad information.
Det går således fr.o.m nu att enkelt avropa från avtalet, Programvaror och tjänster 2007, webb och volymleverantörer, Avtalsnummer 6846/07 rev 091019

2011-10-01 ändrades detta till IT ramavtal med Addskills. Se länk http://klickdata.se/avrop-mot-ramavtalet-it-utbildning-2010 om du vill beställa under 2013. 

KONTAKTA OSS HÄR

http://klickdata.se/administrator/