Kwintet Fristad har tecknat ett avtal för utbildning av sina anställda med Klickportalen K3.
Vi välkomnar anställda på Kwintet till K3.