Utbildningsförmedlaren Kunskap & Kompetens i Sverige AB med säte i Umeå har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med KlickData avseende utbildningsdeltagare och anställda med Klickportalen K3 och dess breda utbud av utbildning online. Vår nya samarbetspart är en av många kunder som använder Klick Data som bas för blended utbildning, där lärarledd undervisning kombineras med interaktiva onlinekurser.

Klick Data välkomnar Kunskap & Kompetens som kunder till Klickportalen K3.

PS. Onlineträning ger många fördelar. Klick Data utbildar t.ex. över hela Sverige i alla dataprogram. På varje ort. Dygnet runt. Varje Dag. Året runt. DS.