Kungälvs Rörläggeri AB tecknar en Sitelicens


logo_kungalvrorlaggeri

Kungälvs Rörläggeri AB har nyligen tecknat ett flerårigt Sitelicensavtal med Klick Data för 38 medarbetare. 

Primärt är e-kurserna i K3 det initiala behovet och över tid att även använda Klickportalen K3 som plattform för att distribuera interna styr-, kvalitets- och arbetsdokument med Eget Material D3 och Uppgifter U3 med efterföljande validering i Examina E3 och Testproduktion Q3.

Kungälvs Rörläggeri AB startade sin verksamhet 1933 och följer med sin samtid för att utveckla medarbetarna med elearning genom onlineutbildning via Klickportalen K3.