Kundnyheter;

2014:
Kronans Droghandel 2200 anställda med Att Arbeta med KEX och INtroduktionsutbildning (25K)
Santander Bank - Non Disclosure
Hyresgästföreningen Region Sydost , 58 st , 1 år (96K) 
AQ group , 150 anställda . 3 år, (90K) 
Karolinska Universitetessjukhuset Medicinsk Teknik (MT) , 3 år 30 (30K)
East Import Höör. 10 
Tanums kommun, 50 , 83K

2013:

Volvo Penta AB, utökning av befintligt SLA sedan 6 år i Olofström till att även omfatta verksamheten på IS/IT-avdelningen i Vara

Volvo AB, nytt SLA på Volvo HK Corporate Legal med en satsning på K3's utbud av MS Office & Windows e-kurser

Quadriga AB kompetensutvecklar med K3 i ett ESF-projekt, många väljer den kostnadseffektiva lösningen med e-kurser i en Sitelicens för att utnyttja kompetensutvecklingsstödet från Europeiska Socialfonden, låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa till med detta, MJ mail & tfnnr.

Svevia AB tecknar ny Sitelicens, gamla Vägverket Produktion, vilket innebär att både gamla VV Produktion och Vägverket Konsult i nuvarande Vectura änvänder K3 för sin kompetensutveckling.

Academedia Eductus AB tecknar nytt SLA i ett projekt för anställda i omställning i region Västra Götaland, e-kurser inom affärsutveckling och MS Office primärt.

Nordea Bank AB (publ) region Norr tecknar SLA för samtliga regionchefer och ledning på bankkontoren i syfte att bland annat höja nivån på Excelkompetensen.

Däckia AB kör på med SLA i ett pilotprojekt.

Malgomajskolan Vilhelmina har använt Klick datas e-kurser sedan över 10 år och uppgraderade aug 2012 till ett SLA för teknikprogrammet vid skolan då data som ämne försvunnit i GY11 läroplanen.

Sibylla biter tag i utbildningen med hjälp av K3 och ett SLA

Resurstorget förlänger sitt samarbete med KD och e-kurser för kompetensutveckling i ett nu 6 årigt SLA

Nokas Teknik säkrar kunskapen med K3 (Nokas värdeföretaget med pengahantering etc.)

AB Sandvik Coromant slipar fram ny kunskap i K3, nytt SLA maj 2012 vid Gimoverken

GE Money Bank förlänger sitt SLA med tester och validering med E3/Q3 till ett totalt nu 7 årigt SLA i dec 2012

Detta kanske räcker till att börja med?