Kristianstad-Blekinge Konsumentförening har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klickportalen K3. Vi välkomnar 200 medarbetare i föreningen till Klickportalens breda utbud av ekurser som är en del av den förändringsprocess som KBK genomgår för att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. I lönsamhetsbegreppet beaktar
KBK hur mycket man betalar för olika varor och tjänster, men också vad man får för pengarna i form av kvalité, sortiment, tips och idéer, service, bemötande
och medlemsförmåner.

Vi är övertygade om att Klickportalen K3 passar väl in i den målbeskrivningen och välkomnar varmt Kristianstad-Blekinge Konsumentförening som nya kunder till Klick Data.