Kontorsfixarna Skandinavien AB har tecknat ett nytt  Sitelicensavtal med Klick Data avseende testmodulen Examina E3 och testproduktionsverktyget Testproduktion Q3 i utbildningsplattformen Klickportalen K3.

Syftet är att i sin rekryteringsverksamhet använda Examina E3 för att testa nya kandidater och konsulter med hjälp av Klick Datas producerade och egna skapade tester och följa upp verksamheten med hjälp av statistikmodulen i Admin A3.

Vi välkomnar varmt ännu en kund som fokuserar på Klickportalen K3 som ett utmärkt utvärderingssystem för validering av kunskap med tester i fokus. Modulerna som lever starkt på sina egna meriter utan inblandning av våra e-kurser.