Konsumentverket har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data avseende ett antal medarbetare på verket som är i behov av datautbildning. Konsumentverket var tidigare kund till Klick Data under åren då Klick Data producerade datautbildning i olika interaktiva former och har länge arbetat med smarta utbildningslösningar, men nu är det nätbaserad utbildning med Klickportalen K3 som gäller.

Vi välkomnar åter Konsumentverket till kundkretsen och gläds även åt att de delar vår åsikt om ett lättförstått och tydligt Sitelicensavtal avseende licenser i Klickportalen K3.