Skogsmaskinbolaget Komatsu Forest Sweden har tecknat ett provavtal med Klick Data avseende Klickportalen K3 .
Vi välkomnar bolagets medarbatare till Klickportalen K3.

k3_3delar_klickportalenk3_110307
Alla bolag kan klyva sina kostnader inom utbildning genom att
investera i lärplattformen och elearningssystemet Klickportalen K3