Allt fler kunder använder Klickportalen K3 som en lärplattform och LMS för sina egna utbildningar i huvudsak och använder sedan Klick Datas breda utbud av över 221 ekurser inom it och affärsutveckling som ett komplement.Med modulen Egna Dokument D3 kopplat till tester och certifieringar bygger man upp ett bibliotek av utbildningar och tester som är anpassade för det egna företagets verksamhet. Många använder och modifierar även de mallar av över 550 ( !) tester, enkäter och medarbetarundersökningar som finns i K3-systemet för eget bruk.

Många företag och organisationer har också en historia av att ha producerat och har tidigare tagit fram egna elearningutbildningar för enskilt bruk som fortfarande är aktuella och relevanta för verksamheten. Dessa kan med fördel och med sedvanlig enkelhet kopplas ihop med Klickportalen K3 genom att kurser importeras in och blir tillgängliga i menystrukturen.

På fackspråk kallas en av de ledande standarderna för att koppla ihop pusselbitar producerat på olika håll inom elearningsindustrin för SCORMstandarKlickportalen K3 är SCORManpassat med version 1.2. Den funktionalitet som Klick Datas ekurser har i sin egenutvecklade mediaspelare , Kursspelaren W3 innehåller betydligt mer funktionalitet än SCORMs baskrav (t.ex. vårt uppskattade sökindexsystem på pincettnivå inne i videofilerna) , men kan även den SCORManpassas. Rent tekniskt sett kan man således skala bort funktionalitet och importera in Klick Datas e-kurser i andra LMSsystem. (Vilket är i många falli är som att gå från Google till en MSDOS prompter...men det går...).

Är man t.ex. fast i ett koncernbeslut från ett amerikanskt moderföretag som valt en sämre lösning globalt än Klickportalen K3 och tvingas anpassa sig till detta system kan man få detta importerat. Att svenska användare kan kolla in till Klcikportalen K3 vid sidan om är i många fall blir i många fall den praktiska verkligheten, men fördelen av enhetlighet ligger i statistiken ochi uppsamlingen av användningen hos medarbetarna och den samlade kompetensöversikten som kan ligga i Klickportalen K3 (i modulen Cerifiering C3) eller i andra system.

Så sammanfattningsvis: Klickportalen K3 kan ta in (importera) egenproducerat material i SCORMstandard , vcersion 1.2 och vi kan exportera ut Klick Datas material i SCORM 1.2 för export till andra system. Vill man plocka russin ur Klickportalen K3 med viss funktionalitet, ekurser eller tester eller använda hela spektrat av Klickportalen K3s möjligheter, moduler och funktionalitet är det fritt att välja det som passar just er bäst.

En av våra kunder nyligen konstaterade lakoniskt efter avtalstecknandet att

"Klickportalen K3 är som ett japanskt träd som är ett konstverk i sig. Man måste bara se det en gång för att inse skönheten. Hade vi vetat om funktionaliteten i Klickportalen K3 hade vi sparat in 7 gånger mer än kostnaden för hela K3, om vi undvikit att teckna ett annat avtal med en annan leverantör för några veckor sen. Och då pratar vi vi bara tillgång till enkätdelen och medarbetarundersökningarna i modulen Opinion O3, som dessutom verkar bättre. " .

Ta kontakt med oss för att reda ut hur ni kan spara kostnader med Klickportalen K3 och anpassa er befintliga utbildningsmiljö till K3.